114.134,00 € τό προϊόν τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης !

    Μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι τό προϊόν τοῦ  Ἐράνου Ἀγάπης πού διεξήγαγε ἡ Μητρόπολή μας, ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 114.134,00 €.

    Παρά τήν οἰκονομική κρίση πού πλήττει τή χώρα, καί ἡ ὁποία μᾶς ἐπηρεάζει ὅλους, οἱ χριστιανοί μας ἀνταποκρίθηκαν μέ προθυμία καί χαρά.

    Πρός ὅλους αὐτούς τούς ἀδελφούς μας, πού μέ ἐμπιστοσύνη συντρέχουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράζουμε τίς εὐγνωμόνες εὐχαριστίες μας. Ὁ Κύριος ἄς εὐλογεῖ τούς ἴδιους καί τίς οἰκογένειές τους.

    Θερμές οἱ εὐχαριστίες μας, ἐπίσης, καί πρός τούς Πατέρες καί Ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, καθώς καί στίς ἀκούραστες κυρίες τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ὁποῖες κάθε χρόνο μέ ζῆλο καί πολλή προθυμία διακονοῦν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.

    Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου νά τούς συνοδεύει πάντοτε.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη