Τί ἀπέδωσε ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

   Σᾶς ἀνακοινώνουμε μέ χαρά ὅτι τό προϊόν τοῦ  Ἐράνου Ἀγάπης πού διεξήγαγε κι ἐφέτος ἡ Μητρόπολή μας, ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 98.100,00 €.

   Παρά τίς οἰκονομικές δυσχέρειες πού πολλοί ἀδελφοί μας ἀντιμετωπίζουν, ἀλλά καί τίς δυσκολίες ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, πού δέν ἐπέτρεψαν οἱ ἐθελόντριες κυρίες νά ἐπισκεφτοῦν τά σπίτια τους, ἡ ἀνταπόκρισή στήν ἔκκλησή μας ὑπῆρξε συγκινητική.

   Πρός τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας, πού μέ ἐμπιστοσύνη συντρέχουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκφράζουμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας. Ὁ Κύριος νά χαρίζει σέ ὅλους πλούσιες τίς εὐλογίες Του.

   Τίς θερμές εὐχαριστίες μας ἐκφράζουμε καί πρός τούς Πατέρες καί Ὑπευθύνους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, καθώς καί σέ ὅλους ὅσοι βοήθησαν τόν Ἔρανο μέ ὁποιοδήποτε τρόπο ἐφέτος παρά τίς ἀντίξοες καί πρωτόγνωρες συνθῆκες.

   Ὁ καινούριος χρόνος πού περιμένουμε ἄς εἶναι εὐλογημένος γιά ὅλους μας.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη