ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (2013)

Μήνυμα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
Νέας Σμύρνης Συμεών
πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Πέρασαν καί φέτος οἱ θερινές διακοπές. Καί σήμερα βρισκόμαστε στό κατώφλι τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Ἀγώνας καί προσπάθεια καί πάλι γιά νά κατακτήσετε τή γνώση. Νά διαμορφώσετε τόν χαρακτήρα σας. Νά συγκροτήσετε τήν προσωπικότητά σας. Ν᾽ ἀναδειχθεῖτε ὑπεύθυνοι καί ἱκανοί αὐριανοί πολίτες αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Ἡ σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα μέ τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς εὐλογήσει. Νά σταθεῖ στό πλευρό ὅλων μας. Νά φωτίσει καί νά ἐνισχύσει ὁλόκληρη τήν Ἐκπαιδευτική κοινότητα : καθηγητές, δασκάλους, μαθήτριες, μαθητές. 
Μέ ὅλη μου τήν καρδιά εὔχομαι τό νέο σχολικό ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο. Νά ἔχετε ἐνθουσιασμό καί δύναμη στόν ἀγώνα σας γιά μάθηση. Προθυμία, ἐπιμέλεια καί ζῆλο στά μαθήματά σας.
Μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις μποροῦμε νά προσβλέπουμε στήν ἐπιτυχία. Χωρίς νά κοπιάσουμε τίποτε δέν μποροῦμε νά καταφέρουμε. Ἡ προκοπή στήν ἀτομική μας ζωή, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς πατρίδας μας, μετά ἀπό τόν Θεό, στηρίζεται στή δημιουργική προσπάθεια καί τούς κόπους πού ὅλοι μας ὀφείλουμε νά καταβάλουμε.
Ἄν αὐτό ἴσχυε πάντοτε, σήμερα, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ἀντιμετωπίζουμε καί τῶν προβλημάτων πού προκάλεσε, ἰσχύει πολύ περισσότερο.
Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!
Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη