Κι εμείς εδῶ

Κι ἐμεῖς ἐδῶ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους ἀποτέλεσε ἀνέκαθεν μιά σταθερή καί ἐπίμονη ἐπιδίωξη· ἀνάγκη καί ὅραμα. 
Γιά νά λειτουργήσει καί νά διευρυνθεῖ οἱ ἄνθρωποι ἀγωνίστηκαν καί συνεχίζουν νά ἀγωνίζονται ἀδιάκοπα. Στήν ὑπηρεσία αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ στρατεύθηκαν τά πιό ἀνήσυχα πνεύματα καί χρησιμοποιήθηκαν οἱ μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας.
kampanario01ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ δείχνει νά ἀποτελεῖ κορυφαῖο ἐπίτευγμα καί ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικό μέσο. Ὡστόσο, ὁ τρόπος καί ὁ σκοπός τῆς χρήσης, οἱ πληροφορίες πού ρέουν ἀνέλεγκτα, οἱ ἰδέες πού διακινοῦνται ἐλεύθερα, συνιστοῦν μιά τεράστια πρόκληση γιά τήν ἠθική εὐαισθησία, τήν κριτική ἰκανότητα, τή δυνατότητα διάκρισης τοῦ πραγματικοῦ ἀπό τό εἰκονικό, τήν αἴσθηση καί τήν ἀνάγκη τοῦ μέτρου γιά ὅλους μας. 
Προπάντων ὅμως γιά τούς νέους ἀνθρώπους μέ τήν ὁρμητική περιέργεια πού τούς διακρίνει, τήν εὔκολη καί ἀβασάνιστη ἀποδοχή καί τή διάθεση πού συχνά ἐκδηλώνουν νά δραπετεύουν ἀπό τήν πραγματικότητα καί τίς ὑποχρεώσεις τῆς ζωῆς. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀπούσα ἀπό τόν κυβερνοχῶρο. Καλεῖται καί ἀπ᾽ αὐτό τό μετερίζι νά καταθέτει τή μαρτυρία της, νά ἐκπέμπει τό μήνυμά της, νά προβάλλει τήν ἐμπειρία της ἀναφορικά μέ τήν πανανθρώπινη ἀνάγκη ἐπικοινωνίας.
• Μαρτυρία Χριστοῦ. Μαρτυρία ζωῆς.
• Μήνυμα ἐλπίδας καί ἀγάπης.
• Ἐπικοινωνία πού λειτουργεῖ ὡς κοινωνία. Κοινωνία Χριστοῦ. Κοινωνία ζωῆς, ἀγάπης καί ἐλπίδας. Κοινωνία ἀνθρώπων «ζητούντων τόν Κύριον». 
Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Νέας Σμύρνης, τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, τοῦ Ἀλίμου καί τῆς Ἀργυρουπόλεως ξεκινᾶ καί τή δική της σεμνή παρουσία...

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη