Ἁγία Βαρβάρα

ὁδ.: Λεωφ. Ἁγίας Βαρβάρας 110, 175 63 Παλαιό Φάληρο (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-98.10.220, ΦΑΞ: 210-98.52.542
Ἱστοσελίδα: http://inagiasvarvaras.blogspot.gr/ 

    Κατά τό ἔτος 1882 μέ ὅραμα -ὅπως λέγεται- ὑποδείχθηκε ἀπό τήν ἁγία Βαρβάρα σέ εὐσεβεῖς κατοίκους τοῦ Μπραχαμίου Ἀττικῆς ὁ τόπος ὅπου ὑπῆρχε ἱερός Ναός. Κατασκευάστηκε τότε προσωρινό λίθινο εἰκονοστάσι καί ἀργότερα ξύλινο Ναΰδριο.
    Τό 1905, μετά ἀπό πολλές προσπάθειες, ἀνηγέρθη ἀπό τούς εὐσεβεῖς κατοίκους τῆς περιοχῆς λίθινο οἰκοδόμημα μέ ξύλινη στέγη, τό ὁποῖο ἐτέθη σέ δημόσια λατρεία μέχρι τό ἔτος 1936.
    Ἐν συνεχεία, τό 1956, μέ τήν ἄοκνη φροντίδα τοῦ τότε ἐφημερίου π. Δημητρίου Ἀγιουτάκη καί τῶν συνεργατῶν του, κατασκευάστηκε ὁ τροῦλλος τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος ἱεροῦ Ναοῦ καί ἔγινε ἡ κεράμωση, τά ἐσωτερικά ἐπιχρίσματα καί ἡ πλακόστρωση τοῦ δαπέδου.
   Ὁ θεμέλιος λίθος τῶν ἔργων ἐπεκτάσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέθη τό 1965. Ὁλόκληρο τό ἔργο περατώθηκε τρία χρόνια ἀργότερα, μέ γενναῖες εἰσφορές ἐκ μέρους ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων εὐσεβῶν χριστιανῶν, εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί δωρητῶν.
   Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 4η Δεκεμβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.
   Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Δημήτριος Λακαφώσης (210-98.23.774), π. Μιχαήλ Βέργος (210-98.35.773) καί ὁ π. Χαράλαμπος Λῶλος (210-98.33.861).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη