Μεταμόρφωσις Σωτῆρος

ὁδ.: Νίκης 51 καί Μεταμορφώσεως, 174 55 Ἅλιμος (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-98.10.568, ΦΑΞ: 210-98.33.640
Ἱστοσελίδα: https://sites.google.com/site/sotiras/

    Κατά τό ἔτος 1375 ἀπό τούς πρώτους κατοίκους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν περιοχή τοῦ Καλαμακίου, κατασκευάστηκε εἰκονοστάσιο πού σέ σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκε γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν σέ παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
    Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἐφημερίου Ἀρχιμ. Θεοδοσίου Γκίνη (1930-1949) ἀνηγέρθη στήν περιοχή τό πρῶτο Ναΰδριο, πού ἦταν δισυπόστατο, ἐπειδή δέν ἐτιμᾶτο μόνον ὡς Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἐπ' ὀνόματι τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς.
    Ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ σημερινοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέθη στίς 2 Ἀπριλίου 1978 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Χρυσόστομο, οἱ ἐργασίες ὅμως ἀνεγέρσεως ἄρχισαν τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1980.
    Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου ἱεροῦ Ναοῦ τελέστηκαν μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα στίς 6 Αὐγούστου 1988, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Ἀγαθάγγελο.
Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 6η Αὐγούστου, ἑορτή τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
    Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Στυλιανός Παπαθανασίου (210-93.11.491) καί π. Χρῆστος Βαρθάλης (210-22.83.166).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη