Ἁγία Φωτεινή (Μητροπολιτικός Ναός)

ὁδ.: Ἁγίας Φωτεινῆς, 171 23 Νέα Σμύρνη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-93.35.892, ΦΑΞ: 210-93.19.696.
Ἱστοσελίδα: https://www.facebook.com/agiafotns/


   Στή θέση τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος μεγαλοπρεποῦς ἱεροῦ Ναοῦ εἶχε ἀρχικῶς κατασκευσθεῖ προσωρινός ξύλινος Ναός τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς (πα-ράγκα), γιά νά ἐξυπηρετεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πρώτων οἰκιστῶν στήν περιοχή τῆς Νέας Σμύρνης. Ἐν συνεχεία ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ σημερινοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τόν ἀρχιτέκτονα κ. Δεμίρη, ἐντός τοῦ χώρου πού παραχωρήθηκε ἀπό τό Δημόσιο γιά τόν σκοπό αὐτό.

   Τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τούτου, ὅταν ἦταν ἀκόμη ἡμιτελής, τελέ-σθηκαν ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό Χρύσανθο στίς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940.

   Ἐντός τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ ἱεροῦ Ναοῦ βρίσκεται ἐγκατεστημένο, ἐδῶ καί πενήντα περίπου ἔτη, τό ξυλόγλυπτο Τέμπλο, μαζί μέ τόν Δεσποτικό Θρόνο και τόν Ἱερό Ἄμβωνα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ «Ἐπάνω Μαχαλᾶ» τῆς Σμύρνης, πανομοιότυπα τῶν ἀντίστοιχων ξυλόγλυπτων κατασκευῶν τοῦ πυρποληθέντος παλαιοῦ καί ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης. Τά ἱερά αὐτά κειμήλια χορηγήθησαν κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ ἀείμνηστου πρωθυπουργοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου καί συγκατάθεσης τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας.

   Ἀξίζει νά τονίσουμε ὅτι τό ἱστορικό τοῦτο Τέμπλο τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης, μαζί μέ τόν Δεσποτικό Θρόνο καί τόν Ἱερό Ἄμβωνα, ἀποτελοῦν πραγματικά ἀριστουργήματα ἐκκλησιαστικῆς ξυλογλυπτικῆς τέχνης, πού ἀπεικονίζουν -κατά τρόπο ἀνάγλυφο- ὄχι μόνο περίτεχνα δια-κοσμητικά στοιχεῖα, ἀλλά καί πλῆθος θεμάτων, ὑπό μορφή ξυλόγλυπτων παραστάσεων, ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.   

   Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς, πολιούχου τῆς Νέας Σμύρνης. Ἐπίσης, μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἑορτάζονται τήν 23η Φεβρουαρίου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης καί τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

   Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Νικόλαος Μαυρίκος (210-93.46.678), π. Ἀθανάσιος Διονυσόπουλος (210-90.16.385), π. Ἰωάννης Ἁλατέλης (210-94.30.651), π. Ἐμμανουήλ Σιάφης (210-97.64.632), π. Ναούμ Μπακάλης (210-935.9921) καί ὁ Διάκονος π. Ἀναστάσιος Σταματίου (210-99.48.488).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη