Ἁγία Παρασκευή

ὁδ.: Ἐλευθ. Βενιζέλου 135β, 171 23 Νέα Σμύρνη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-93.32.237, ΦΑΞ: 210-93.15.045


    Ἡ ἀφετηρία τῆς ἐνορίας τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Σμύρνης τοποθετεῖται στό ἔτος 1931, ὅταν ἀπό τόν ἀείμνηστο ἀρχιμανδρίτη π. Κύριλλο Δελλώφ, πρόσφυγα ἀπό τή Σμύρνη, ἱδρύθηκε τό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο. Ὁ ἴδιος δέ ἀποθησαύρισε στό παρεκκλήσιο καί δύο εἰκόνες τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἀλησμόνητης Σμύρνης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
    Ἀργότερα, στίς 6 Ἰανουαρίου 1940 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ νέου ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ΄ ὀνόματι τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μέ σκοπό νά τιμηθοῦν δύο ὁμώνυμοι Ναοί τῆς Μικρασιατικῆς Σμύρνης. Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου αὐτοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἔγιναν στίς 4 Ἰανουαρίου 1962.
   Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 26η Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.
   Ἐπίσης, στήν Ἐνορία αὐτή λειτουργεῖ «Σπίτι Γαλήνης» προσφέροντας πολλές μερίδες φαγητοῦ καθημερινά καί ἔκτακτα βοηθήματα σέ οἰκονομικά ἀσθενεῖς καί ἄπορους συνανθρώπους μας (ὁδ.: Θεόγνιδος 10, τηλ.: 210-93.50.151).
   Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Ἀριστόβουλος Πολίτης (210-98.38.732), π. Δῆμος Δημητρόπουλος (210-97.19.693), π. Δημήτριος Παπακωστόπουλος (210-93.17.352) καί ὁ Διάκονος π. Μάριος Τζουτζάς (6983.46.1149).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη