Ἅγιοι Ἀνάργυροι

ὁδ.: Ἁγίων Ἀναργύρων καί Παρασκευοπούλου, 171 22 Νέα Σμύρνη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-94.14.131, ΦΑΞ. 210-94.14.221
Ἱστοσελίδα: https://www.agioianargyroi.gr/


    Ἡ ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Νέας Σμύρνης ἱδρύθηκε τό ἔτος 1928. Μέχρι τό 1958 κεντρικός ἐνοριακός ναός καί γιά τήν περιοχή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Ἀμφιθέας ὑπῆρξε τό ἀρχικό ἱερό Ναΐδριο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, πού σώζεται μέχρι σήμερα σέ καλή κατάσταση, παραπλεύρως τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ θεμέλιος λίθος ἐτέθη τό 1964 ἀπό τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρό Χρυσόστομο Β΄.
   Ὁ σημερινός ἱερός Ναός εἶναι ἐμπλουτισμένος μέ ξυλόγλυπτο τέμπλο ἄριστης τέχνης, μαρμάρινο δάπεδο, δεσποτικές εἰκόνες βυζαντινοῦ τύπου, ξυλόγλυπτο ἐπισκοπικό θρόνο, ἄμβωνα καί προσκυνητάρια, καθώς καί ἐπίχρυσους πολυελαίους.
   Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 1η Ἰουλίου, ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καἰ Δαμιανοῦ.
  Σήμερα στόν Ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Ἀντώνιος Στασαρέκος (210-72.93.400) καί ὁ π. Δημήτριος Τσουροῦς (211-40.74.072).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη