Μεταμόρφωσις Σωτῆρος (Ἅγιος Σώστης)

ὁδ.: Λεωφ. Συγγροῦ 131, 117 45 Ἀθήνα (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-93.35.460, ΦΑΞ: 210-93.42.620
Ἱστοσελίδα: www.sostis.gr


    Ἐπί τῆς Λεωφόρου Συγγροῦ καί στά ὅρια τοῦ Δήμου Ἀθηναίων βρίσκεται ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σώστη. Ἀφορμή γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ στάθηκε τό ἑξῆς ἱστορικό γεγονός: Στίς 14 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1898 ἔγινε ἀπόπειρα δολοφονίας κατά τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Α' καί τῆς Βασιλόπαιδος Μαρίας στή θέση «Ἀνάλατος» Ἀττικῆς. Γιά τή διάσωση τοῦ Βασιλέως καί τῆς Βασιλόπαιδος, ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀποφάσισε νά ἀνεγείρει, στόν τόπο πού σημειώθηκε ἡ ἀπόπειρα, τόν περικαλλή ἱερό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
    Ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέθη στίς 22 Φεβρουαρίου τοῦ 1898. Ἐν συνεχεία, τό ἔτος 1900 διοργανώθηκε στό Παρίσι Διεθνής Ἐμπορική Ἔκθεση στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ἡ Ἑλλάδα. Τό ἐμπορικό περίπτερο τῆς Ἑλλάδας ἦταν λυόμενο καί εἶχε τό σχῆμα Βυζαντινοῦ ναοῦ. Τό ἑπόμενο ἔτος, μετά τό τέλος τῆς ἐκθέσεως, τό περίπτερο ἀποσυναρμολογήθηκε, μεταφέρθηκε στήν Ἑλλάδα καί τοποθετήθηκε στόν θεμέλιο λίθο τοῦ Ναοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ περίτεχνος Βυζαντινός Ναός τοῦ Ἁγίου Σώστη. Ἡ δαπάνη ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καλύφθηκε ἀπό τό προϊόν Πανελληνί-ου Ἐράνου πού διενεργήθηκε γιά τόν σκοπό αὐτό.
   Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 6η Αὐγούστου, ἑορτή τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τήν 7η Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Σώζοντος. Ἐπίσης, στήν Ἐνορία αὐτή λειτουργεῖ «Σπίτι Γαλήνης» προσφέροντας πολλές μερίδες φαγητοῦ καθημερινά καί ἔκτακτα βοηθήματα σέ οἰκονομικά ἀσθενεῖς καί ἄπορους συνανθρώπους μας (ὁδ.: Θεόγνιδος 10, τηλ.: 210-93.50.151).
   Σήμερα στόν Ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Νικόλαος Πουλάδας (210-95.85.590), π. Γεώργιος Θραψανάκης (210-93.44.521), π. Ἰωάννης Πατίτσας (210-93.26.193) καί ὁ Διάκονος π. Σπυρίδων Γεωργίου (211-412.0673).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη