Ἅγιος Ἀλέξανδρος

ὁδ.: Ἀλκυόνης καί ἁγίου Ἀλεξάνδρου, 17561 Παλαιό Φάληρο (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-98.15.551, ΦΑΞ: 210-98.16.933
Ἱστοσελίδα: http://inaapf.gr


    Λόγω τοῦ αὐξανόμενου ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου καί τῆς ἀνάγκης τους γιά λατρευτική σύναξη σέ συγκεκριμένο ἱερό χῶρο, ἱδρύθηκε στίς 13 Δεκεμβρίου 1915 τό Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «Ἀστικός Σύνδεσμος Παλαιοῦ Φαλήρου», μέ σκοπό τήν ἀνέγερση ἱεροῦ Ναοῦ.
    Στίς 5 Ἰουνίου 1916 θεμελιώθηκε ὁ ἀρχικός παλαιός ἱερός Ναός, εἰς τιμή καί μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Ἀθηνῶν κ. Θεόκλητο. Εἰδικότερα, τόν θεμέλιο λίθο ἐναπέθεσε ὁ τότε Πρίγκιπας καί ἐν συνεχεία Βασιλιάς τῶν Ἑλλήνων Ἀλέξανδρος.
    Πολλά ἔτη ἀργότερα, τό 1952, στόν ἴδιο αὐτό χῶρο ἄρχισε ἡ ἀνέγερση νέου, μεγάλου καί περικαλλοῦς Ναοῦ πρός τιμή τοῦ ἰδίου Ἁγίου, μέ βάση τό σχέδιο πού ἐκπονήθηκε ἀπό τούς ἀρχιτέκτονες Φαίδωνα καί Ἔθελ Κυδωνιάτη.
    Ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου ἀποτελεῖται ἀπό τόν κεντρικό Ναό καθώς καί τρία παρεκκλήσια, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς. Ἐπίσης, ὁ ἐπιφανής ἁγιογράφος Κων/νος Παρθένης φιλοτέχνησε γιά τόν ἱερό Ναό μία σειρά φορητῶν εἰκόνων, ἐξαιρετικῆς τέχνης, ἀπό τίς ὁποῖες σώζονται 5 μεγάλες καί μερικές μικρές στήν Ὡραία Πύλη. Τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἔγιναν στίς 15 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1972.
    Στά ὅρια τῆς Ἐνορίας βρίσκεται καί τό Παρεκκλήσιο Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τοῦ Χριστιανικοῦ Ἱδρύματος Νεότητος «Ὁ Παντοκράτωρ» (ὁδ.: Ἥβης 43 καί Ναϊάδων, 175 61 Παλαιό Φάληρο, τηλ.: 210-98.10.400).
    Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 30ή Αὐγούστου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως.
   Ἐπίσης, στήν Ἐνορία αὐτή λειτουργεῖ «Σπίτι Γαλήνης» προσφέροντας πολλές μερίδες φαγητοῦ καθημερινά καί ἔκτακτα βοηθήματα σέ οἰκονομικά ἀσθενεῖς καί ἄπορους συνανθρώπους μας (ὁδ.: Ἀλκυόνης 21, τηλ.: 210-98.18.000).
   Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Γεώργιος Ρουσάκης (210-88.32.250), π. Ἀθανάσιος Καλογήρου (210-98.15.551), π. Μάριος Καλαθάς (216-900.2495) καί ὁ π. Παναγιώτης Μηνιάτης (210-98.12.859).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη