Κοίμησις Θεοτόκου (Παναγίτσα)

ὁδ.: Ἀχιλλέως 30, 175 62 Παλαιό Φάληρο (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-98.12.234, ΦΑΞ: 210-98.43.468
Ἱστοσελίδα: www.koimisifalirou.gr


    Τίς ἀρχικές λατρευτικές ἀνάγκες τῆς σημερινῆς Ἐνορίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου θεράπευσε ἕνας ξύλινος Ναΐσκος, ὁ ὁποῖος ἀνυψώθηκε μέσα σέ μία νύκτα τό 1923 ἀπό πρόσφυγες τῆς Σμύρνης σέ οἰκόπεδα πού παραχωρήθηκαν στήν Ἐνορία ἀπό τούς ἴδιους. Τό παρεκκλήσιο αὐτό, σέ νέα μορφή, βρίσκεται στή συμβολή τῶν ὁδῶν Πλούτωνος καί Λευκωσίας.
    Πολλά χρόνια ἀργότερα, ἡ σταδιακή οἰκιστική ἀνάπτυξη καί ἡ ἀντίστοιχη πληθυσμιακή αὔξηση ὁδήγησαν στήν ἀναζήτηση οἰκοπέδου γιά τήν ἀνέγερση νέου μεγαλύτερου ἱεροῦ Ναοῦ, μέ στόχο νά κοσμεῖ τήν εὐρύτερη περιοχή καί νά ἀποτελεῖ κέντρο ζωῆς καί λατρευτικῆς συνάξεως γιά τούς κατοίκους τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου. Ὁ χῶρος τελικά βρέθηκε -διασταύρωση ὁδῶν Ἀχιλλέως καί Τρίτωνος, παλαιά πλατεία τῶν «Τριῶν Πύργων»- καί τόν Μάρτιο τοῦ 1950, τίθεται ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ παρόντος Ναοῦ ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Ἀργυροκάστρου Παντελεήμονα.
    Τό ἔτος 1951, μιά ὁμάδα ἐπιφανῶν προσωπικοτήτων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, μέ ἐπικεφαλῆς τούς καθηγητές καί ἀκαδημαϊκούς Μ. Γερουλάνο καί Ἰ. Καλιτσουνάκη, ἀναλαμβάνουν τό δύσκολο ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως καί ἀποπερατώσεως τοῦ νέου ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν ἐνεργό συμπαράσταση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ὅλων τῶν Ἐνοριτῶν. Τήν μελέτη καί ἐπίβλεψη τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων ἐπωμίζεται ὁ Γ. Νομικός καί ἀργότερα ὁ καθηγητής Κ. Ἀμπακούμκιν, ἐνῶ τήν εἰκονογραφική ἱστόρηση ὁ διακεκριμένος ἁγιογράφος Κ. Ἀρτέμης μέ τούς Ἰ. Καροῦσο καί Κ. Πανταζή.
    Στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1955 ὁ πιστός λαός τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου ἑόρτασε γιά πρώτη φορά στόν νέο ἐπιβλητικό καί μεγαλοπρεπή Ναό τήν πανσεβάσμια Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐνῶ ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων πραγματοποιήθηκε ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, στίς 26 Νοεμβρίου 1978, ἀπό τόν μακαριστό πρῶτο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Χρυσόστομο.
    Ἔκτοτε συνεχίζουμε ὅλοι μαζί, ποιμένες καί ποιμαινόμενοι, ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Νέας Σμύρ-νης κ. Συμεών, νά βιώνουμε τό ἐκκλησιαστικό γεγονός μέ τή χάρη τῶν ἁγίων μυστηρίων καί κυρίως μέ τή μετοχή μας στό δεῖπνο τῆς Εὐχαριστίας.
    Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 15η Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί θείας μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
    Ἐπίσης, στήν Ἐνορία αὐτή λειτουργεῖ «Σπίτι Γαλήνης» προσφέροντας πολλές μερίδες φαγητοῦ καθημερινά καί ἔκτακτα βοηθήματα σέ οἰκονομικά ἀσθενεῖς καί ἄπορους συνανθρώπους μας (ὁδ.: Ἀχιλλέως 30, τηλ.: 210-98.80.285).
    Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Χριστοφόρος Νάνος (210-26.91.931), π. Σπυρίδων Χριστόπουλος (210-98.34.935), π. Ἰωσήφ Ταγαράκης (210-98.28.634) καί ὁ π. Κωνσταντῖνος Παπαθανασίου (210-92.15.119).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη