2012 : Ἡ Προσευχή

2012Hmerologio    Ἡ προσευχή ὡς ἐπιδίωξη προσέγγισης καί κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τόν οὐράνιο Πατέρα, τόν Δημιουργό καί Σωτήρα μας, ἀποτελεῖ τήν ἱερώτερη καί εὐγενέστερη ἐκδήλωση τοῦ ἀνθρώπου. 
    Φαινόμενο πανανθρώπινο καί πανθρησκειακό, ἡ προσευχή κατέχει πρωταρχική σημασία στή χριστιανική μας παράδοση. Στό κήρυγμα καί στή ζωή τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. Στή διδασκαλία ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Στή διδαχή καί στήν πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους μέχρι και σήμερα, τήν ἐποχή μας. 
    Οἱ ὡραιότεροι λόγοι πού ἀκούστηκαν ἀπό χριστιανικά χείλη καί οἱ θαυμασιότερες σελίδες πού γράφτηκαν ἀπό χριστιανικές πένες ἀφιερώθηκαν στήν προσευχή. Στήν ἀξία πού ἔχει καί στόν ὀρθό τρόπο μέ τόν ὁποῖον ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε.
 
* * *
     Ἡ προσευχή συνιστᾶ τό θεμέλιο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Χωρίς προσευχή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει πνευματική ζωή. Χριστιανός πού δέν προσεύχεται τακτικά, μέ ζῆλο καί μέ θέρμη, νεκρώνεται πνευματικά· οὐσιαστικά παύει νά εἶναι χριστιανός.
    Ἡ προσευχή αὐξάνει τήν ἀγάπη μας πρός τόν Κύριο. Ἐνδυναμώνει τήν πίστη. Φωτίζει τόν νοῦ. Θερμαίνει τήν καρδιά. Γαληνεύει τήν ψυχή. 
    Ἡ προσευχή ἐνισχύει τόν πνευματικό ἀγώνα πού διεξάγουμε. Μᾶς στηρίζει στήν ὥρα τῶν πειρασμῶν. Μᾶς ἀνακουφίζει στόν πόνο. Μᾶς παρηγορεῖ στίς θλίψεις. Μᾶς προστατεύει ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ. Γίνεται ὅπλο πανίσχυρο σέ κάθε ὥρα καί σέ κάθε στιγμή. Ὅσο ἀναγκαία γιά τή βιολογική μας ὑπόσταση εἶναι ἡ ἀναπνοή, ἄλλο τόσο ἀναγκαία εἶναι καί ἡ προσευχή γιά τήν πνευματική ζωή μας.
 
* * *
 
    Ὡς χριστιανοί ὀφείλουμε νά μάθουμε νά προσευχόμαστε. Νά προσευχόμαστε συχνά. Νά προσευχόμαστε θερμά. Νά προσευχόμαστε 
* ἐμπνεόμενοι ἀπό τή διδασκαλία καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας 
* καθοδηγούμενοι ἀπό τήν πνευματική πείρα τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν τήν προσευχή ὅσο τίποτε ἄλλο καί τήν κατέστησαν ἔργο ζωῆς 
* ἀκολουθώντας τήν τάξη καί τούς τύπους προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, πού καθαγιάστηκαν στή διαδρομή τῶν αἰώνων καί πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπό ἀναρίθμητες γενιές ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 
    Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἀφιερώνοντας τό ἐφετινό ἡμερολόγιό της στήν προσευχή, ἐπιδιώκει νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς μας ν᾽ ἀγαπήσουν περισσότερο τήν προσευχή. Καί νά μάθουν νά προσεύχονται συχνά, μέ ζῆλο καί μέ θέρμη, μέ συναίσθηση καί μέ κατάνυξη.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη